ČSN "LODNÍ NORMY" TŘÍDY 32
Označení normy Tř. znak Datum vydání Název normy
ČSN 32 0000 32 0000 29.01.1985 Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby.
ČSN EN ISO 8385 32 0005 01.07.2000 Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace.
ČSN ENI SO 10240 32 0021 01.03.2005 Malá plavidla - Příručka uživatele.
ČSN EN ISO 14946 32 0022 01.05.2005 Malá plavidla - Maximální nosnost.
ČSN EN ISO 14946:2005/Oprava1 32 0022 01.04.2006 Malá plavidla - Maximální nosnost.
ČSN ISO 20283-2 32 0033 01.09.2009 Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací.
ČSN ENI SO 19019 32 0050 01.10.2005 Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek.
ČSN EN ISO 8384 32 0120 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník.
ČSN EN 13551 32 0130 01.12.2006 Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník.
ČSN EN 14504 32 0223 01.08.2009 Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky.
ČSN EN 13281 32 0230 01.04.2008 Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů.
ČSN EN ISO 12217-1 32 0232 01.08.2005 Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m.
ČSN EN ISO 12217-1:2005/A1 32 0232 01.12.2009 Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m.
ČSN EN ISO 12217-2 32 0233 01.08.2005 Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m.
ČSN EN ISO 12217-3 32 0234 01.08.2005 Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m.
ČSN EN ISO 12217-3:2005/A1 32 0234 01.01.2010 Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m.
ČSN EN ISO 9094-1 32 0240 01.02.2004 Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně.
ČSN EN ISO 9094-2 32 0241 01.02.2004 Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m.
ČSN EN ISO 14509-1 32 0265 01.04.2009 Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí.
ČSN EN ISO 14509-2 32 0265 01.05.2007 Malá plavidla - Hluk přenášený vzduchem vyzařovaný z motorového rekreačního plavidla - Část 2: Použití referenčního plavidla pro posuzování hluku.
ČSN EN ISO 14509-3 32 0265 01.02.2010 Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku.
ČSN EN ISO 8666 32 0801 01.02.2006 Malá plavidla - Základní údaje.
ČSN EN ISO 6185-1 32 0840 01.09.2004 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW.
ČSN EN ISO 6185-4 32 0840 01.12.2011 Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším.
ČSN EN ISO 6185-2 32 0841 01.09.2004 Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW.
ČSN EN ISO 6185-3 32 0842 01.09.2004 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW.
ČSNISO 9650-3 32 0854 01.04.2010 Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály.
ČSN EN 1914 32 0860 01.08.2009 Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní čluny.
ČSN EN ISO 13590 32 0880 01.09.2004 Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů.
ČSN EN ISO 11192 32 0881 01.07.2006 Malá plavidla - Grafické značky.
ČSN EN ISO 10087 32 1020 01.11.2006 Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém.
ČSN EN ISO 14945 32 1021 01.09.2004 Malá plavidla - Štítek plavidla.
ČSN EN ISO 14945:2004/Oprava1 32 1021 01.04.2006 Malá plavidla - Štítek plavidla.
ČSN EN ISO 12215-1 32 1160 01.10.2002 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát.
ČSN EN ISO 12215-5 32 1160 01.11.2008 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů.
ČSN EN ISO 12215-6 32 1160 01.12.2008 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily.
ČSN EN ISO 12215-8 32 1160 01.01.2010 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla.
ČSN EN ISO 12215-8:2010/Oprava1 32 1160 01.11.2010 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla.
ČSN EN ISO 12215-2 32 1161 01.06.2005 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály.
ČSN EN ISO 12215-3 32 1162 01.06.2005 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály - Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály.
ČSN EN ISO 12215-4 32 1163 01.12.2004 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba.
ČSN EN ISO 8468 32 1215 01.03.1997 Uspořádání a vybavení lodních velitelských můstků - Požadavky a pravidla.
ČSN EN ISO 11591 32 1216 01.03.2007 Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka.
ČSN EN 1864 32 1220 01.10.2008 Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky.
ČSN EN ISO 11812 32 1250 01.07.2005 Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním.
ČSN EN 14330 32 1841 01.05.2004 Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy.
ČSN EN ISO 6042 32 2211 01.06.2005 Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře.
ČSN EN ISO 12216 32 2212 01.08.2005 Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
ČSN EN ISO 3796 32 2220 01.03.2002 Lodě a lodní technika - Světlost otvorů pro vnější jednokřídlové dveře.
ČSN EN 711 32 2305 01.01.1997 Plavidla vnitrozemské plavby - Palubní zábradlí - Požadavky, typy.
ČSN EN ISO 5778 32 2440 01.02.2001 Lodě a lodní technika - Malé vodotěsné ocelové poklopy průlezů.
ČSN EN 13574 32 2680 01.03.2002 Plavidla vnitrozemské plavby - Pevně instalovaná stoupací zařízení s délkou nepřesahující 5 m.
ČSN EN 790 32 2711 01.03.2002 Plavidla vnitrozemské plavby - Schody s úhlem sklonu od 45° do 60° - Požadavky, typy.
ČSN EN 13056 32 2712 01.06.2005 Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy.
ČSN EN 29519 32 2767 01.11.1996 Stavba lodí a lodní konstrukce - Stupadla skobových žebříků.
ČSN EN 1502 32 2775 01.09.1997 Plavidla vnitrozemské plavby - Mimoboční žebříky.
ČSN EN ISO 15084 32 3040 01.10.2004 Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly.
ČSN EN 24565 32 3108 01.09.1993 Malá plavidla. Kotevní řetězy.
ČSN EN 14874 32 3120 01.05.2006 Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech.
ČSN EN ISO 8847 32 3204 01.02.2005 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek.
ČSN EN ISO 8847:2005/Oprava1 32 3204 01.04.2006 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek.
ČSN EN ISO 13929 32 3205 01.08.2006 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové spojovací systémy.
ČSN EN ISO 15652 32 3215 01.07.2005 Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem.
ČSN EN ISO 10592 32 3251 01.08.1997 Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení.
ČSN EN ISO 10592:1997/A1 32 3251 01.10.2001 Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení.
ČSN EN 14965 32 3335 01.06.2006 Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata.
ČSN EN 15272-1 32 3371 01.01.2008 Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 15272-2 32 3371 01.09.2007 Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice.
ČSN EN 15272-3 32 3371 01.05.2009 Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice.
ČSN EN 15272-4 32 3371 01.02.2008 Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky.
ČSN EN 13711 32 3395 01.01.2003 Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky.
ČSN EN ISO 6218 32 3396 01.10.2005 Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné sestavy - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry.
ČSN EN 1255 32 3550 01.11.1996 Plavidla vnitrozemské plavby - Otočné výložníky.
ČSN EN 929 32 3551 01.11.1996 Plavidla vnitrozemské plavby - Tlačné sestavy - Upevňovací třmeny pro odnímatelné signální stěžně.
ČSN EN ISO 8729 32 3582 01.11.1999 Lodě a námořní technika - Lodní radarové odrážeče.
ČSN EN ISO 6115 32 3980 01.05.1998 Stavba lodí - Navijáky rybolovných vlečných sítí.
ČSN EN ISO 8665 32 4010 01.10.2006 Malá plavidla - Lodní pohonné pístové spalovací motory - Měření výkonu a jeho záznam.
ČSN EN ISO 11592 32 4011 01.03.2002 Malá plavidla s délkou trupu menší než 8 m - Stanovení maximálního propulzního výkonu.
ČSN EN ISO 3715-2 32 4022 01.05.2003 Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení.
ČSN EN ISO 16147 32 4140 01.02.2006 Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Součásti palivové a elektrické soustavy upevněné na motoru.
ČSN EN ISO 11547 32 4150 01.07.1997 Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru.
ČSN EN ISO 11547:1997/A1 32 4150 01.10.2001 Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru.
ČSN EN 28848 32 4230 01.11.1996 Malá plavidla - Dálkově ovládaná kormidelní zařízení.
ČSN EN 28848:1996/A1 32 4230 01.10.2001 Malá plavidla - Dálkově ovládaná kormidelní zařízení.
ČSN EN 29775 32 4231 01.03.1997 Malá plavidla - Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW.
ČSN EN 29775:1997/A1 32 4231 01.10.2001 Malá plavidla - Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW.
ČSN EN ISO 4566 32 4555 01.12.1996 Malá plavidla s vestavěným motorem - Konce vrtulových hřídelů a náboje s kuželovitostí 1:10.
ČSN EN ISO 3715-1 32 4570 01.11.2004 Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule.
ČSN 325002 32 5002 06.05.1991 Lodní potrubní soustavy. Lodní potrubí. Pravidla pro nanášení rozlišovacích a výstražných znaků.
ČSN EN ISO 14726-1 32 5003 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Identifikační barvy pro obsah potrubních soustav - Část 1: Hlavní barvy a média.
ČSN EN ISO 15541 32 5008 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení.
ČSN EN ISO 9093-1 32 5023 01.01.1999 Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části.
ČSN EN ISO 9093-2 32 5024 01.02.2006 Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové.
ČSN EN 14714 32 5031 01.09.2005 Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry.
ČSN EN ISO 15540 32 5090 01.03.2002 Lodě a lodní technika - Požární odolnost hadicových armatur - Metody zkoušení.
ČSN EN ISO 15749-1 32 5120 01.11.2004 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav.
ČSN EN ISO 15749-2 32 5121 01.11.2004 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí.
ČSN EN ISO 15749-3 32 5122 01.11.2004 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí.
ČSN EN ISO 15749-4 32 5123 01.12.2004 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí.
ČSN EN ISO 15749-5 32 5124 01.11.2004 Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů.
ČSN EN ISO 8849 32 5140 01.09.2004 Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud.
ČSN EN ISO 15083 32 5141 01.04.2004 Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
ČSN EN 1305 32 5171 01.07.1997 Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro odčerpávání olejových směsí.
ČSN EN 1306 32 5172 01.07.1997 Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod.
ČSN EN ISO 7840 32 5210 01.02.2005 Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
ČSN ISO 3926 32 5211 01.05.1993 Lodní potrubní soustavy. Spojky na příjem paliva a oleje. Připojovací rozměry.
ČSN EN ISO 8469 32 5212 01.01.2007 Malá plavidla - Palivové hadice neodolné ohni.
ČSN EN 12827 32 5216 01.10.2002 Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty.
ČSN EN 14503 32 5217 01.06.2004 Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu.
ČSN EN 14329 32 5218 01.09.2004 Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem.
ČSN EN ISO 10088 32 5222 01.12.2009 Malá plavidla - Pevně instalované palivové soustavy.
ČSN EN ISO 15584 32 5223 01.03.2008 Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické součásti instalované na motoru.
ČSN EN ISO 21487 32 5230 01.03.2007 Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
ČSN EN ISO 21487:2007/Oprava1 32 5230 01.09.2009 Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
ČSN EN ISO 15364 32 5410 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Tlakové/vakuové ventily pro nákladní tanky.
ČSN EN 24567 32 5522 01.08.1993 Stavba lodí. Malá plavidla. Potrubní přípojky pro odpadní vody.
ČSN EN ISO 5620-1 32 5530 01.04.1998 Stavba lodí a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN ISO 5620-2 32 5531 01.04.1998 Stavba lodí a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti.
ČSN EN ISO 8099 32 5532 01.06.2005 Malá plavidla - Shromažďovací soustavy odpadních vod.
ČSN EN ISO 15748-1 32 5532 01.10.2004 Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce.
ČSN EN ISO 15748-2 32 5533 01.01.2003 Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody.
ČSN 325700 32 5700 10.11.1978 Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech.
ČSN EN ISO 10239 32 5730 01.09.2008 Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
ČSN EN ISO 11105 32 5910 01.07.1998 Malá plavidla - Větrání prostorů benzínových motorů a/nebo benzínových nádrží.
ČSN EN ISO 8861 32 5920 01.06.2005 Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty.
ČSN EN ISO 9785 32 5921 01.03.2003 Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu.
ČSN EN ISO 7547 32 5922 01.06.2005 Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty.
ČSN EN ISO 7547:2005/Oprava1 32 5922 01.08.2009 Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty.
ČSN EN 28846 32 6030 01.11.1996 Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů (ISO 8846: 1990).
ČSN EN 28846:1996/A1 32 6030 01.10.2001 Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů (ISO 8846: 1990).
ČSN EN ISO 9097 32 6050 01.11.1996 Malá plavidla - Elektrické ventilátory.
ČSN EN ISO 9097:1996/A1 32 6050 01.10.2001 Malá plavidla - Elektrické ventilátory.
ČSN EN 15869-1 32 6360 01.07.2010 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 15869-2 32 6360 01.07.2010 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost.
ČSN EN 15869-3 32 6360 01.07.2010 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost.
ČSN IEC 92-305 32 6602 01.09.1993 Elektroinstalace na lodích. Část 305: Vybavení - Akumulátorové baterie.
ČSN IEC 92-401+A1 32 6604 01.05.1997 Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení.
ČSN IEC 92-304 32 6607 01.11.1993 Elektroinstalace na lodích. Část 304: Vybavení. Polovodičové měniče.
ČSN IEC 92-303 32 6610 01.04.1997 Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody.
ČSN EN 60092-507 32 6611 01.04.2001 Elektrické instalace na plavidlech - Část 507: Výletní lodě.
ČSN EN ISO 10133 32 6612 01.11.2002 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí.
ČSN EN ISO 13297 32 6613 01.11.2002 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu.
ČSN EN ISO 11674 32 6710 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Řídicí systémy kurzu lodi.
ČSN EN ISO 9875 32 6850 01.08.2002 Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry.
ČSN EN ISO 9875:2002/Oprava1 32 6850 01.10.2011 Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry.
ČSN EN ISO 8728 32 6851 01.11.1999 Lodě a námořní technika - Lodní gyrokompasy.
ČSN EN ISO 9876 32 6852 01.11.1999 Lodě a námořní technika - Námořní přijímače pro dálkový příjem meteorologických map.
ČSN EN ISO 613 32 6853 01.03.2002 Lodě a lodní technika - Magnetické kompasy, kompasnice a čtecí zařízení azimutu - Třída B.
ČSN EN ISO 694 32 6854 01.03.2002 Lodě a lodní technika - Umisťování magnetických kompasů na lodích.
ČSN EN ISO 11606 32 6855 01.04.2002 Lodě a lodní technika - Lodní elektromagnetické kompasy.
ČSN EN 14744 32 8212 01.02.2006 Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna.
ČSN EN 14744:2006/Oprava1 32 8212 01.06.2007 Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna.
ČSN ISO 4050 32 8230 01.05.1993 Kotevní inventář. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL.
ČSN ISO 9437 32 8231 01.08.1996 Kotevní inventář - Kotvy Matrosov.
ČSN 328232 32 8232 01.09.1996 Kotevní inventář. Lodní kotvy.
ČSN EN 14606 32 8241 01.09.2005 Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství.
ČSN EN 15271 32 8260 01.09.2007 Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení.
ČSN EN 12339 32 8353 01.11.1998 Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše.
ČSN EN 13573 32 8360 01.08.2009 Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy.
ČSN EN 526 32 8422 01.11.1996 Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní lávky délky do 8 m - Požadavky, typy.
ČSN EN ISO 449 32 8550 01.07.2000 Lodě a lodní technika - Magnetické kompasy, kompasnice a zařízení pro odečítání azimutu - Třída A. (Text normy není součástí výtisku).
ČSN 328620 32 8620 01.03.1995 Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody.
ČSNISO 4001 32 8621 01.12.1994 Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky.
ČSN 328622 32 8622 01.03.1995 Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody.
ČSN EN 14144 32 8623 01.11.2003 Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení.
ČSN EN 14145 32 8624 01.11.2003 Upevňovací držáky záchranných kruhů.
ČSN EN ISO 15085 32 8660 01.02.2004 Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
ČSN EN ISO 15085:2004/A1 32 8660 01.12.2009 Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
ČSN EN ISO 12401 32 8661 01.02.2010 Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
ČSN EN ISO 10862 32 8662 01.02.2010 Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů.
ČSN EN ISO 14895 32 8940 01.02.2004 Malá plavidla - Sporáky na kapalná paliva.
ČSN EN 14206 32 9511 01.11.2003 Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.