LON - LODNÍ OBOROVÉ NORMY
ČísloNázev
32 0001Grafická úprava a provedení lodních oborových norem LON
32 0002Hlavní rozměry plavidel a jejich označování v dokumentaci
32 0003Typové označování plavidel
32 0110Názvosloví částí trupu plavidel
32 0111Názvosloví částí nástaveb plavidel
32 0112Názvosloví lodních vrtulí všeobecné
32 0113Názvosloví částí lodních vrtulí a jejich uložení
32 0114Názvosloví lodních hřídelových vedení
32 0115Názvosloví propulzních prostředků aktivního ovládání plavidel
32 0116Názvosloví palubních mechanizmů
32 0221Směrnice pro konstrukci a vybavení velkých kajutových člunů, hausbótů a plovoucích chat
32 0222Zásady pro konstrukci přístavních můstků malých plavidel
32 0223Soustavy klimatizace vzduchu, větrání a vytápění lodí. Výpočtové klimatické hodnoty
32 0330Základní požadavky na vyhotovení výkresů lodí
32 0331Grafické kreslení konstrukčních dílů kovových těles plavidel
32 0332Lodní vrtule odlévané kovové. Pravidla pro tvorbu výkresů
32 0333Lodní vrtule. Kreslení výrobních výkresů
32 0334Grafické značky na výkresech generálních plánů plavidel
32 0335Grafické značky příslušenství lodního potrubí na výkresech
32 0336Grafické značky větracích soustav na výkresech
32 0337Grafické značky sanitárních soustav na výkresech
32 0338Grafické značky v elektrotechnických schématech výkresů
32 0339Grafické značky pro elektrická navigační zařízení ve schématech výkresů
32 0340Grafické značky palubních mechanizmů na výkresech
32 0610Ocelové vlečné čluny na kámen. Základní rozměry
32 0620Výsypné čluny. Základní rozměry
32 0640Nákladní a pracovní prámy. Základní technické údaje
32 0670Člunové kontejnery řada I. Hlavní rozměry
32 0810Pracovní pramice. Základní technické údaje
32 0815Osobní převozní pramice. Základní technické údaje
32 0830Převozní nákladní prámy. Základní technické údaje
32 0852Záchranný a pracovní člun ocelový
32 0853Čluny záchranné lodí vnitrozemské plavby
32 0875Ocelové loďky. Základní rozměry
32 0876Veslová pramice VP 001. Základní údaje
32 1030Krácení plechů ohybem
32 1131Rádiusy outorových plechů
32 1132Odlehčovací otvory konstrukce. Rozměry
32 1133Funkční světlosti oválných a kruhových průlezů pro osoby
32 1134Palubní odtokové otvory štítnic
32 1235Rádiusy rohů nástaveb.
32 1241Prolisy zhraňovaných přepážek a stěn lodního trupu a nástaveb
32 1542Vypouštěcí zátky trupu
32 2110Lodní ocelové dveře
32 2110Okna lodní pravoúhlá
32 2120Okna lodní kruhová
32 2138Okno kruhové svařované
32 2145Rotační okna velínů - samočistící
32 2190Maticový uzávěr oken, světlíků a průlezů odklopný
32 2351Světlík ocelový s pevným kruhovým oknem
32 2352Světlík ocelový s pevným obdélníkovým oknem a zatemněním
32 2353Uzávěr světlíku
32 2430Průlez oválný
32 2431Průlez oválný se zapuštěnými šrouby
32 2432Průlez oválný s pákovými uzávěry
32 2434Průlez čtvercový
32 2436Ocelové lodní průlezy. Typy, hlavní rozměry a technické požadavky
32 2438Průlez kruhový se zapuštěnými šrouby
32 2439Průlez oválný zapuštěný
32 2455Průstrky
32 2467Průhledy k lodním vrtulím
32 2481Víčko s uzávěrem i 220 k uzavírání palubních otvorů
32 2482Víčko příklopné i 220 k uzavírání palubních otvorů
32 2483Uzávěry palubních otvorů pro čerpání
32 2501Zábradlí madlové
32 2502Zábradlí schodišťové
32 2503Palubní zábradlí
32 2504Zábradlí palubní pro oplachtování
32 2508Patky zábradlí trojhranné
32 2510Toulce zábradlí
32 2511Stojánek zábradlí
32 2512Pojistný čep zábradlí s nosem
32 2610Schody. Typy, základní rozměry a technické požadavky
32 2616Stupadla schodů
32 2661Svislé žebříky a stupadla stupalových žebříků. Typy, konstrukce, rozměry a technické požadavky
32 2662Žebříky pevné
32 2663Žebříky závěsné demontovatelné
32 2664Žebříky přenosné
32 2665Žebříky s madlem a ochranným košem
32 2666Žebříky závěsné demontovatelné, se zajištěním
32 2720Otočné naloďoací lávky pro vnitrozemská plavidla
32 2721Naloďovací můstky zavěšené
32 2730Schody mimoboční
32 2731Navijáky mimobočních schodů
32 2972Typové uzly rozebíratelné ocelové konstrukce protislunečního oplachtování
32 3113Kotevní mechanizmy s elektrickým a hydraulickým pohonem pro lodě vnitrozemské plavby
32 3130Záporníky kotevního řetězu šroubové
32 3131Třecí záporníky kotevního řetězu. Požadavky a zkoušení.
32 3190Řetězové bedny kotevních řetězů. Technické požadavky
32 3202Nosiče kabelů násypné
32 3210Lodní kormidelní zařízení. Hodnoty jmenovitých kroutících momentů
32 3232Kormidelní kolo dřevěné průměr 600
32 3234Kormidelní kolo dřevěné průměr 1200
32 3235Kormidelní kola ocelová s rukojetí
32 3236Kormidelní kola sklápěcí
32 3238Kormidelní kola ocelová
32 3239Sklopná rukojeť kormidelního kola
32 3310Uvazovací kruh k přivaření
32 3311Lanové navíjecí bubny
32 3315Vodící kladky lanové pevné
32 3320Pacholata svařovaná
32 3322Pacholata dvojitá svařovaná
32 3328Základy svařovaných pacholat
32 3329Palce pacholat
32 3341Rohatinky jednoramenné k přišroubování a přivaření
32 3342Rohatinky dvouramenné odlévané k přišroubování
32 3343Rohatinky dvouramenné plné k přišroubování a přivaření
32 3345Rohatinka pro záchranné čluny odlévaná
32 3346Rohatinka pro sportovní čluny ocelolitinová
32 3347Rohatinka pro sportovní čluny z lehké slitiny
32 3348Rohatinka dvouramenná odlévaná, těžká
32 3351Rohatinka dvouramenná trubková svařovaná
32 3353Rohatinky ocelové
32 3361Průvlačnice jednokladkové
32 3362Průvlačnice dvoukladkové
32 3363Průvlačnice tříkladkové
32 3364Základ průvlačnice jednokladkové
32 3365Základ průvlačnice dvoukladkové
32 3366Kladky průvlačnic
32 3368Průvlačnice. Typy a technické požadavky
32 3369Palubní vodící kladky na těžká a pracovní lana
32 3370Válečkové průvlačnice. Typy, základní parametry, rozměry a technické požadavky
32 3375Kladnice otevírací
32 3377Palubní skluzy lan ocelové. Základní rozměry
32 3378Boční skluzy lan ocelové. Základní rozměry
32 3380Ruční člunové navijáky. Požadavky a zkoušení
32 3381Naviják člunového jeřábu 300 kg
32 3382Ruční lanový naviják nosnost 500 kg
32 3383Naviják člunového jeřábu 600 kg
32 3384Víceúčelový ruční lanový naviják 600 kg
32 3385Stožárový naviják pro anténní a signální stožáry
32 3390Vrátky ruční kotevní. Hlavní rozměry
32 3412Člunový jeřáb otočný o nosnosti 250 kg
32 3413Člunový jeřáb otočný o nosnosti 300 kg
32 3414Člunový jeřáb otočný o nosnosti 300 kg
32 3415Člunový jeřáb otočný o nosnosti 300 kg
32 3416Člunový jeřáb otočný o nosnosti 300 kg
32 3417Člunový jeřáb otočný o nosnosti 400 kg
32 3418Člunový jeřáb otočný o nosnosti 400 kg
32 3419Člunový jeřáb otočný o nosnosti 400 kg
32 3420Člunový jeřáb otočný o nosnosti 500 kg
32 3421Člunový jeřáb vyklápěcí o nosnosti 960 kg
32 3422Člunový jeřáb gravitační o nosnosti 1350 kg a 3500 kg
32 3423Člunový jeřáb gravitační o nosnosti 2840 kg
32 3510Spojování trubek ocelových stěžňů
32 3511Příslušenství stěžňů
32 3513Stěžňové ráhno ocelové
32 3530Stěžňové úchytky. Typy a základní rozměry
32 3540Stěžňové kladky
32 3550Vlajkové žerdi dřevěné
32 3551Vlajkové žerdi ocelové
32 3581Hromosvodná (bleskosvodná) zařízení na vnitrozemských plavidlech. Všeobecné požadavky a zkoušky
32 3582Hromosvody (bleskosvody) pro stěžně plavidel
32 3630Prvky pro upevňování kontejnerů na lodích. Základní parametry a rozměry. Pravidla přejímky. Značení
32 3711Vlečné háky. Řada jmenovitých tahů
32 3721Profily navíjecích hlav
32 3770Spřahovací lanové navijáky pro tlačné soupravy. Požadavky a zkoušení
32 3773Spřahovací navijáky pro tlačné soupravy. Hlavní rozměry
32 3776Jednozámková automatická spřáhla pro tlačné soupravy
32 3803Měření světelných vlastností lodních svítilen
32 3810Konzoly navigačních svítilen
32 3820Lodní zvony
32 3890Náústek hovorové trubky
32 3960Výtlačné potrubí sacích bagrů. Klouby
32 3961Výtlačné potrubí sacích bagrů. Trubky
32 4502Lodní vrtule. Výrobní tolerance pro odlévání a konečnou úpravu
32 4503Lodní vrtule. Třídy přesnosti, technické požadavky, kontrolní metody
32 4505Lodní propulzní, pomocné a speciální zařízení. Lodní vrtule. Hlavní rozměry kuželových spojení
32 4510Náboje lodních stavitelných vrtulí. Typy, základní rozměry a technické požadavky
32 4552Hřídele lodních hřídelových vedení. Všeobecné požadavky
32 4560Přírubová spojení lodních hřídelových vedení. Typy a základní rozměry
32 4602Dokormidlovací zařízení se stavitelnou vrtulí. Základní údaje a rozměry
32 4603Dokormidlovací zařízení s elektromechanickým pohonem. Určení a základní údaje
32 5011Sanitární buňka pro vnitrozemská plavidla
32 5012Kontrola průtoku průtokoměrem přímým s přírubou, bez příruby a průtokoměrem rohovým
32 5018Poloměry ohybů pro ocelové trubky
32 5020Sací koš
32 5021Vstupní síta kingstonů
32 5030Vypouštěcí zátka na olej a vodu
32 5050Špalíkové příruby PN 6, 10, 16
32 5060Průchodky jednotrubkové
32 5061Průchodky dvoutrubkové
32 5062Průchodky trojtrubkové
32 5063Přepážkové průchodky
32 5066Vícetrubkové průchodky hydraulického potrubí
32 5070Příchytky potrubí
32 5071Upevňovací třmeny potrubí
32 5080Ukazatelé stavu hladiny. Stavoznak plochý
32 5111Kalové drenážní skříně svařované
32 5115Vodní ejektor
32 5131Požární vodní soustava. Rozsahy tlaků
32 5140Skříně nástěnných hydrantů. Všeobecná ustanovení
32 5150Navíjecí cívka požárních hadic
32 5155Tlakové spojky požárních hadic
32 5212Plnící koncovka
32 5215Plnící hrdla pro palivové a olejové nádrže
32 5218Koncovky s uzávěrem pro Davyho síťky
32 5219Davyho síťky
32 5220Odvzdušňovací koncovky palivových a olejových nádrží vnitrozemských plavidel
32 5330Vodní filtr
32 5401Kompresorové vzduchové soustavy. Rozsahy tlaků
32 5505Plnící přípojka pro lodní nádrže pitné vody
32 5521Kanalizační čistič
32 5524Podlahový sifon
32 5625Odtoková palubní hrdla
32 5710Prostupy kouřovodů pro topidla na kapalná paliva
32 5715Soustava ústředního vytápění. Držáky radiátorů
32 5865Jednotrubkové průchodky hydraulického potrubí
32 5952Větrací hlavice otočné
32 5953Větrací hlavice pevné hřibovité
32 5954Větrací hlavice hřibovité
32 5958Větrací hlavice odsávací
32 5964Větrací hlacice sklolaminátové
32 5970Příruby čtyřhranné úhelníkové lehké
32 5971Příruby kruhové úhelníkové těžké
32 5978Větrací růžice s jednoduchým vějířem
32 5979Větrací růžice s dvojitým vějířem
32 5982Větrací mřížka vnější prolisovaná se třemi žaluziemi
32 5983Větrací mřížka vnější prolisovaná se dvěma žaluziemi
32 5984Ventilační mřížka pevná
32 5985Ventilační mřížka posuvná
32 5986Ventilační mřížka síťová
32 6005Osové výšky světelných armatur
32 6204Nosiče kabelů žebříkové
32 6350Akumulátorovny a akumulátorové skříně. Technické požadavky
32 6505Lodní nakládací zařízení s výložníkem. Jmenovité nosnosti
32 6830Telegrafy lodní strojní elektrické. Technické požadavky a metody zkoušek
32 7004Písmena a číslice pro názvy plavidel (latinka)
32 7005Písmena pro názvy plavidel (azbuka)
32 7010Orientační popisné štítky
32 7211Klíč podlahového kování
32 7401Lodní postele ocelové. Všeobecná ustanovení
32 7410Lodní postele ocelové pro cestující a důstojníky
32 7411Lodní postele ocelové pro mužstvo
32 7412Lodní ocelové patrové postele pro mužstvo
32 7550Ochrana plavidel proti korozi. Základní ustanovení a klasifikace prostředí
32 7551Ochrana plavidel proti korozi. Ochranné nátěry
32 7552Ochrana plavidel proti korozi. Elektrolyticky vyloučené kovové ochranné a ochraně dekorativní povlaky a povlaky na hliníku vytvořené anodickou oxidací
32 8120Vlajky lodní. Všeobecná ustanovení
32 8121Vlajky lodní státní
32 8122Vlajky plavebních společností
32 8123Signální vlajky pro vnitrozemskou plavbu
32 8124Vlajky sportovních organizací
32 8125Signální vlajky. Vlajky písmenové, číslicové, opakovací, potrzující - sada
32 8210Zámek podlahového kování
32 8210Lodní kotvy. Skušební a přejímací předpisy
32 8220Kotvy zvýšené přídržné síly
32 8225Hledací kotva
32 8226Labská kotva
32 8227Kotvy sklopné vyvážené svařované
32 8228Svařované kotvy s dutými sklopnými rameny se širokými listy
32 8229Kotvy sklopné vyvážené odlévané
32 8236Plovoucí kotva s lanem
32 8240Kotevní řetězy s příčkou
32 8250Čertovy drápy pro uchycení kotevního řetězu
32 8251Uvolňovač kotevního řetězu
32 8255Řetězové zarážky kotevních řetězů
32 8320Uvazovací lana pro záchranné čluny
32 8330Vrhací hádek opletený
32 8331Vrhací hádek dřevěný
32 8350Rošty pro konopná lana
32 8351Rošt pro ocelová lana
32 8352Koš na lana. Základní rozměry
32 8410Naloďovací lávky pro posádku
32 8411Naloďovací lávky hliníkové
32 8420Odrazníky lodní měkké
32 8421Nárazníky lodní měkké
32 8430Hák s okem
32 8440Bidlo s vidlicí
32 8441Bidlo neokonavé
32 8442Bidla s okovcem
32 8443Bidla s hákem
32 8450Sochory vyprošťovací
32 8451Sochory manévrovací
32 8460Motáky pro ovíjení lan
32 8470Nálevka do tanku
32 8480Klíč plnící koncovky naftových a olejvých potrubních soustav
32 8481Klíč k plnícímu hrdlu nádrží nafty a oleje
32 8482Klíč k průlezům
32 8483Klíč k oválnému průlezu
32 8510Lodní sklonoměr
32 8512Hloubkoměry tyčové délky 3-5 m
32 8513Hloubkoměry tyčové délky 4-9 m
32 8514Lodní hloubkoměrná olovnice
32 8530Katamaránová bóje
32 8531Bóje pro kotvy
32 8605Záchranný kruh polystyrénový
32 8607Záchranná lavice z polyesterových laminátů
32 8610Bidlo záchranné
32 8611Bidla s háky
32 8620Vesla
32 8621Vesla člunová
32 8623Veslo ploché
32 8624Veslo typu Jola
32 8631Havlenky vesel
32 8632Havlenka pro ploché veslo
32 8641Vylévačka
32 8642Ochranné pouzdro inventáře vodotěsné
32 8643Ruční elektrické svítilny vodotěsné. Technické požadavky
32 8650Výpustné zátky člunů
32 8710Trhací hák
32 8711Pouzdro na protipožární plachtu
32 8713Lodní sekera
32 8715Požární metla
32 8716Polévací vědro
32 8720Havarijní lekážní plachty
32 8721Dubový utěsňovací klín (lekážní)
32 8722Okenní havarijní uzávěry
32 8730Lodní sekáč na led a námrazu
32 8805Tabulka záchranných signálů
32 8810Signální tělesa lodní signalizace
32 8920Trny pro zaplétání lan
32 8922Dřevěný roubík k takelážním pracím
32 8930Temovací tužlíky
32 8933Lodní škrabka oboustranná
32 8934Lodní škrabka trojhranná
32 8968Rukojeti bidel a hloubkoměrů
32 8969Rukojeti sochorů
32 8970Hák bidla
32 8980Bedny a bednové soubory ze dřeva pro uskladnění inventáře, volné výstroje a náhradních dílů
32 9010Přehled uzlů a zaplétání textilních lan
32 9011Zaplétání ocelových lan
32 9110Sférické podložky k ustavení lodních motorů a agregátů na základy
32 9410Palubní mechanizmy. Ruční kliky. Rozměry
32 9411Palubní mechanizmy. Ruční klika odnimatelná. Rozměry
32 9420Lanové kladky odlévané pro ocelová a konopná lana
32 9421Lanové kladky soustružené pro ocelová a konopná lana
32 9422Řetězové kladky se žlábkovým vedením
32 9423Řetězové kladky s profilovým vedením
32 9424Řetězové kladky s válcovým vedením
32 9510Držák záchranného kruhu
32 9610Lana a jejich příslušenství. Třmenové zámky. Rozměry a technické podmínky
32 9611Lana a jejich příslušenství. Vyvazovací hák nosnost 2500 kg
32 9612Lanové koncovky pro zalévání konců lan
32 9880Těsnění křídla a poklopu kruhových oken
33 3322Pacholata křížová dvojitá svařovaná
33 3327Sloupky svařovaného pacholete
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.