Postupy
Jak se domoci dokladu k plavidlu nebo pro jeho vedení, to je podrobně popsáno na stránkách Státní plavební správy. V tomto ohledu by další obsáhlé návody byly docela zbytečné. Mojí snahou je nastínit príslušné postupy v několika bodech s cílenými odkazy na stránky plavební správy.
Věřím, že se mi to brzy podaří uskutečnit. Prozatím nabízím vyhledávání místně příslušné pobočky plavební správy podle sídla nebo místa bydliště. Ne vždy je totiž nejbližší nebo nejdostupnější pobočka místně příslušnou.
Často přetřásanými tématy jsou takzvané kapitánské kurzy a ověřování praktických dovedností. Pro ty, kdo se rozhodnou kurz VMP absolvovat, přikládám seznam Školících středisek VMP.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.