Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla a kapitánské kurzy VMP
Připuštění ke zkoušce žadatele o vydání průkazu vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla je podmíněno předložením Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla. Jde o náhradu praktické zkoušky, kterou žadatel dříve skládal za účasti komisaře Státní plavební správy. Ověřování praktických dovedností a vydávání osvědčení o jejich výsledku provádí pověřené soukromé osoby.
Podstatné rozdíly mezi ověřením praktických dovedností a praktickou zkouškou jsou:
Praktická zkouška se vyžadovala pouze pro způsobilosti nad 100 kW a 80 m2 plachet. Ověření praktických dovedností musí podstoupit každý žadatel.
Praktická zkouška se prováděla výhradně po úspěšném vykonání zkoušky teoretické. Ověření praktických dovedností musí být provedeno před připuštěním k teoretické zkoušce.
Praktická zkouška trvala obvykle do 10 minut a zahrnovala nejvýš několik základních manévrů. Ověření praktických dovedností je podstatně složitější a při dodržení předepsané osnovy zabere několik desítek minut.
Účast na praktické zkoušce nebyla ze strany státu zvlášť zpoplatněna. Ze strany zkoušeného bylo pouze nutné zajistit si přistavení odpovídajícího malého plavidla, obvykle za úplatu (500 – 1000 Kč za 10 min zkoušky + krátký zácvik). Ověřování praktických dovedností se provádí za smluvní ceny.
Při výběru pověřené osoby je dobré vědět:
Ověřování praktických dovedností je povinné. Kurz, který se vám bude část pověřených osob snažit vnutit, povinný není a nikdo se vás u zkoušky nesmí ptát, jestli nebo u koho jste ho absolvovali. Kurz pro vás může být za určitých okolností přínosem, každý člověk je však jiný a jinak vstřebává informace. Nikdy se nebavte s lidmi, kteří na vás budou v této věci jakkoli naléhat nebo vytvářet psychologický nátlak. Zejména bláboly o větší bezpečnosti plavby okamžitě utněte a obraťte se jinam. Jde o typické zastrašování lidí obecnými pojmy, o nichž ti, kdo je zneužívají, vědí mnohdy prachmálo. Dalšími variantami hodně blbých keců jsou přístup obchodníka z pozice zkušenějšího kamaráda, který by vám přece špatně neporadil, nebo "nechtěj ale budeš litovat" v různých variantách. Absolvování kurzu musí být čistě vaše rozhodnutí. Statisticky nejsou absolventi kurzů u zkoušek o nic úspěšnější než ostatní žadatelé. Plavba bez kurzu rozhodně není nebezpečná.
Praktické dovednosti potřebné pro plavbu až dosud bez problémů zvládly desetitisíce současných držitelů průkazů VMP i bez ověření pověřenou osobou. Všichni, kdo složili zkoušku do konce roku 2014, dostanou výměnou průkaz bez omezení výkonu, ať už prošli praktickou zkouškou nebo ne. Po vodních cestách ČR se zcela legálně pohybují desítky motorových plavidel půjčoven, která vedou lidé bez průkazu a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. Vůdci bez průkazu provádí veškeré úkony, které vyžadují ověřované dovednosti. Na rozdíl od chlastu, porušování pravidel, bezohlednosti a přehnaného sebevědomí, nejsou v souvislosti s nedostatkem dovedností zaznamenána žádná úmrtí, vážná zranění, miliónové škody ani ekologické katastrofy. Pokud tohle ví, tak by jeden řekl, že na ověřování praktických dovedností blaho lidsva nestojí. Možná jen některých lidí.
Projet se před vydáním průkazu na lodi určitě není na škodu. Nenechte se ale jakkoli znervóznit, ponižovat nebo snad vydírat. Ověřovatelé nemusí být žádní superkapitáni. Teoretické znalosti museli prokázat stejné jako vy, průkaz MVP musí mít alespoň tři roky a ukázat, že to, co ověřují, sami v praxi umí. Nic víc. Pověřená osoba chce vaše peníze, vy chcete papír pro plavební správu. Tento obchod můžete uzavřít s každým, kdo má pověření. Tím rozhodně není řečeno, že by osnova ověření neměla být dodržena. Za svoje peníze si plavbu rozhodně užijte. Mnozí vyznavači pobřežní a jezerní plavby už plavební komorou nikdy sami neprojedou a takový pravověrný skútrař už si možná svoje plavidlo nikdy ani neuváže.
 
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.