PŘEDEPSANÁ VÝBAVA MALÉHO PLAVIDLA, MALÉHO PLOVOUCÍHO ZAŘÍZENÍ
A PŘEVOZNÍ LODI DO 12 CESTUJÍCÍCH
Zadejte dále uvedené parametry plavidla podle osvědčení plavidla nebo podle názvosloví uvedeného v příloze 2 vyhlášky č. 334/2015 Sb.:
Druh plavidla:
Druh hlavního strojního pohonu:
Druh druhého strojního pohonu:
Výkon strojů v kW:
Plocha plachet v m2:
Délka plavidla v m:
Výtlak plavidla v t:
Plavidlo je vybaveno centrálou
Plavidlo je obytné
Plavidlo je vybaveno kamny
Plavidlo je vybaveno jiným než elektrickým vařičem
Plavidlo je vodní skútr
Na plavidle je instalováno plynové zařízení
Na plavidle je instalováno elektrické zařízení nad 50 V
Na plavidle je instalováno zdvihací zařízení
Na plavidle je instalováno tlakové zařízení
Odeslání údajů
Poznámka: Kliknutím na název položky se otevře stránka s nápovědou.


Vyplňte, prosím, údaje o plavidle a odešlete.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.