Technická prohlídka plavidla
Technická prohlídka plavidla je velmi obecný pojem. Zkoumat plavidlo po technické stránce může jeho posádka, provozovatel, zájemce o koupi plavidla, technik loděnice, soudní znalec, vyšetřovatel plavební nehody ap. Zákon o vnitrozemské plavbě se zmiňuje o technické prohlídce jako o prostředku k ověření technické způsobilosti plavidla. Další odstavce patří naposledy zmíněnému druhu technické prohlídky.
Technické prohlídky malých plavidel a malých plovoucích zařízení provádí zaměstnanci Státní plavební správy. Prohlídku plavidla lze objednat na některé pobočce SPS u zaměstnance útvaru dokladů plavidel. Plavidlo je v úředních hodinách možné přistavit k prohlídce bez objednání v místě pobočky SPS. Pro provozovatele plavidla, které musí být prohlédnuto jinde, je připraven plán technických prohlídek malých plavidel ve vybraných lokalitách, viz Informace č. 3, 4 a 5 / 2018 Státní plavební správy.
Při prohlídce jiného než malého plavidla se obracejte přímo na Československý Lloyd, který na základě pověření Ministestva dopravy prohlíží plavidla s přihlédnutím k vlastním pravidlům. Postup prohlídky a technické požadavky jsou prakticky stejné jako při povinné klasifikaci, jen místo klasifikační třídy plavidla získáte inspekční doklad. Se získanými dokumenty je následně nutno navštívit Státní plavební správu. Alternativně je možné získat technické osvědčení v jiné zemi Společenství, kde také postupují podle směrnice 2006/87/ES.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.