PŘEDPISY VE VNITROZEMSKÉ PLAVBĚ
Zde najdete přehled všech nejdůležitějších předpisů, s nimiž se je vhodné seznámit, pokud se zabýváte činostmi kolem plavby.
Jsou to:
a) Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. a prováděcí předpisy - vyhlášky č. 222/1995 Sb., 223/1995 Sb.,  42/2015 Sb. a 344/1991 Sb.
b) Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k plavbě č. 241/2002 Sb. (46/2015 Sb.)
c) Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a prováděcí předpis o požadavcích na rektreační plavidla - nařízení vládyč. 174/2005 Sb.
d) Zákon o elektronických informacích č. 127/2005 Sb. a prováděcí předpis o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách - vyhláška č. 138/2000 Sb.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.