Předpisy pro komerční výrobu a uvádění na trh rekreačních plavidel
Obecně problematiku technických požadavků na výrobky, prohlášení o shodě s evropskými předpisy, technických norem a státního dozoru v této oblasti řeší zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Postupy při uvádění výrobků na trh a při posuzování shody se zabývá zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Rekreačními plavidly, vodními skútry a motory rekreačních plavidel uváděnými na trh Evropského společenství se podrobně zabývá nařízení vlády č. 96/2016 Sb.o rekreačních plavidlech a vodních skútrech.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.