Předpisy Evropského společenství
České právní normy v oblasti vnitrozemské plavby naplňují požadavky evropské legislativy. Zde je přehled nejdůležitejších směrnic ES ve znění platném k 1.1.2013. Novější znění lze najít na stránkách EUR-LEX. Důležité je zvolit vyhledávání v konsolidovaných právních předpisech.
1991/672/ES - Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (91/672/EHS).
94/25/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (ve znění 2003/44/ES).
96/50/ES - Směrnice Rady ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
97/68/ES - Směrnice Evropského Parlamentu a Radyze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
1999/32/ES - Směrnice Rady ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS.
2005/44/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
2006/87/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby anbsp;zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.
2009/100/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.
2013/53/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES.
Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.