ČLÁNKY A ÚVAHY
Jako doplněk více či méně praktických informací nabízím čtenáři mých stránek několik krátkých textů s vlastními postřehy a názory. Najde-li v nich trochu zábavy nebo inspiraci k zamyšlení, splní články svůj účel. Rozladění nebo pocitu, že jsem chtěl někoho urazit, může čtenář předejít včasným opuštěním těchto stránek.
Seznam článků:

Jdete-li vlastní cestou, nemůžete být předstiženi.